ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ЦАНКО ВЛАДИМИРОВ КАРАДЖОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Машиностроене и уредостроене
Съдържание:
Проекти (5)
Публикации (51)
Докторанти (1)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Разработване на модели и алгоритми за активна компенсация на динамичните грешки, допускани в процеса на измерване на равнинни повърхнини
Година: 2022
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е разработване на модели и алгоритми за активна компенсация на динамичните грешки, допускани в процеса на измерване на равнинни повърхнини.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 16

Име на проект: №2 Разработване и изследване на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти - III част
Година: 2021
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е разработване на необходимата теоретична база на измерванията в динамичен режим на параметри на движещи се обекти и създаване на тази основа на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №3 Разработване и изследване на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти - II част
Година: 2020
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е разработване на необходимата теоретична база на измерванията в динамичен режим на параметри на движещи се обекти и създаване на тази основа на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №4 Разработване и изследване на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти - I част
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е разработване на необходимата теоретична база на измерванията в динамичен режим на параметри на движещи се обекти и създаване на тази основа на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 14

Име на проект: №5 Разработване, реализация и изследване на трикоординатна измервателна система с механичен модул във вид на делта-робот - III част
Година: 2018
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е разработване и реализация на трикоординатна измервателна система с механичен модул във вид на делта-робот. Целта на настоящия етап от проекта е да се проведе синтез на системата за управление на робота, избор на алгоритъм за управление, избор на задвижване, на преобразуватели за положение, захранване и др.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 15


Публикации
Публикация: №1 Pulov, D., Karadzhov, T., Pulova-Ganeva, Y., A Variant for Using Regression Analysis to Assess the Electromagnetic Environment in an Urban Area (2023) Vide. Tehnologija. Resursi - Environment, Technology, Resources, 1, pp. 200-203, DOI: 10.17770/etr2023vol1.7185
Издателство: Environment, Technology, Resources
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №2 Conev, C., Karadzhov, T., Application of the Finite Element Method for the Design of Small Arm Barrels (2023) Vide. Tehnologija. Resursi - Environment, Technology, Resources, 2, pp. 114-118, DOI: 10.17770/etr2023vol2.7213
Издателство: Environment, Technology, Resources
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №3 Cvetanov, G., Karadzhov, T., Optical Geometric Design of Small Modular Cylindrical Gears with Asymmetric Profile (2023) Vide. Tehnologija. Resursi - Environment, Technology, Resources, 3, pp. 61-64, DOI: 10.17770/etr2023vol3.7279
Издателство: Resursi - Environment, Technology, Resources
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №4 Pulov, D., Karadzhov, T., Development of a Method for Contactless Temperature Measurement in 3 Spectral Ranges (2023) Vide. Tehnologija. Resursi - Environment, Technology, Resources, 3, pp. 208-213, DOI: 10.17770/etr2023vol3.7184
Издателство: Environment, Technology, Resources
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №5 Karadzhov, T., Lazov, L. Comparative Analysis of Methods for Measuring Laser Power (2023) Vide. Tehnologija. Resursi - Environment, Technology, Resources, 3, pp. 316-320, DOI: 10.17770/etr2023vol3.7252
Издателство: Environment, Technology, Resources
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №6 Georgiev, B., Karadzhov, T., Comparative Analysis оf Geometric Deviations in Contact Measuring Instruments for Control and Laser Contactless Scanning (2023) Vide. Tehnologija. Resursi - Environment, Technology, Resources, 3, pp. 306-310, DOI: 10.17770/etr2023vol3.7182
Издателство: Environment, Technology, Resources
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №7 Хаджиев С., Г. Цветанов, Ц. Караджов.Екстремни параметри на малкомодулни зъбни колела с асиметричен профил,АДП 2021, Издателство на ТУ-София,Брой 3 от юли 2021, ISSN 2682-9584
Издателство: АДП 2021, Издателство на ТУ-София,Брой 3 от юли 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Iliev, T., T. Karadzhov, Microprocessor System for Temperature Investigation of AC Machines. Environment. Technology. Resources. Rezekne, Latvia, Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference. Volume 3, 110-115, 2021, Online ISSN 2256-070X, DOI: 10.17770/etr2021vol3.6574, Scopus SJR 0.11
Издателство: Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference. Volume 3
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №9 Lazov, L., T. Karadzhov, Methods for Measuring Laser Power. Environment. Technology. Resources. Rezekne, Latvia, Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference. Volume 3, 173-180, 2021, Online ISSN 2256-070X, DOI: 10.17770/etr2021vol3.6565, Scopus SJR 0.11
Издателство: Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference. Volume 3
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №10 Pulov, D., T. Karadzhov, Temperature Measurement with Photodiode in Different Operating Modes. Environment. Technology. Resources. Rezekne, Latvia, Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference. Volume 3, 291-295, 2021, Online ISSN 2256-070X, DOI: 10.17770/etr2021vol3.6556, Scopus SJR 0.11
Издателство: Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference. Volume 3
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №11 Cvetanov, G., T. Karadzhov, Geometric Synthesis of Involute Planetary Gears with Connected Gear Wheels of Type 2K-H. Environment. Technology. Resources. Rezekne, Latvia, Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference. Volume 3, 49-53, 2021, Online ISSN 2256-070X, DOI: 10.17770/etr2021vol3.6643, Scopus SJR 0.11
Издателство: Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference. Volume 3
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №12 Cvetanov, G., T. Karadzhov, R. Miteva, Determination of the elastic displacements in plain strained condition of involute cylindrical gears with asymmetric profile. Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics, AMEE 2020, Sofia, AIP Conference Proceedings, Volume 2333, 2021, ISSN 0094243X, ISBN 978-073544077-7, DOI: 10.1063/5.0042511, Scopus SJR 0.177
Издателство: AMEE 2020, Sofia, AIP Conference Proceedings, Volume 2333
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №13 Lazov, L., E. Teirumnieks, T. Karadzhov, N. Angelov, Influence of power density and frequency of the process of laser marking of steel products. Infrared Physics and Technology 116 (2021) 103783, DOI: 10.1016/j.infrared.2021.103783, Web of Science IF 2.638
Издателство: Infrared Physics and Technology 116
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №14 Conev, C., T. Karadzhov, Experimental Determination of the Powder Quantity in the Ignition Cartridge for the Reusable Training-Practice Mortar Round for Firing on Short Distances. Environment. Technology. Resources. Rezekne, Latvia, Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference. Volume 3, 45-48, 2021, Online ISSN 2256-070X, DOI: 10.17770/etr2021vol3.6575, Scopus SJR 0.11
Издателство: Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference. Volume 3
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №15 Cvetanov, G., T. Karadzhov, Consequences of the Basic Law of Flat Interlocking of Involute Cylindrical Gears. Environment. Technology. Resources. Rezekne, Latvia, Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference. Volume 3, 54-57, 2021, Online ISSN 2256-070X, DOI: 10.17770/etr2021vol3.6576, Scopus SJR 0.11
Издателство: Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference. Volume 3
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №16 Pulov, D., T. Karadzhov, Optoelectronic Device for Measuring the Power of Laser Radiation. Environment. Technology. Resources. Rezekne, Latvia, Proceedingsofthe 13th International Scientificand Practical Conference. Volume 3, 286-290, 2021, Online ISSN 2256-070X, DOI: 10.17770/etr2021vol3.6590. Scopus SJR 0.11
Издателство: Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference. Volume 3
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №17 Cvetanov, G., Ts. Karadzhov, R. Miteva, Basic Law of the Flat Interlocking of Involute Cylindrical Gears with Asymmetric Profiles. Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics, AMEE 2020, AIP Conference Proceedings, Volume 2333, 2021, ISSN 0094243X, ISBN 978-073544077-7, DOI 10.1063/5.0042513. Scopus SJR 0.177
Издателство: AMEE 2020, AIP Conference Proceedings, Volume 2333
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №18 Цветанов Г., Ц. Караджов, С. Хаджиев. Зъбни предавки с асиметричен профил и вътрешно зацепване.АДП 2021, Издателство на ТУ-София,Брой 2 от юли 2020, ISSN 2682-9584
Издателство: ADP 2020, Брой 2 от юли 2020
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Цветанов Г., Ц. Караджов, С. Хаджиев. Товароносимост на некръгли зъбни колела с асиметричен профил на зъбите.АДП 2021, Издателство на ТУ-София,Брой 2 от юли 2020, ISSN 2682-9584
Издателство: ADP 2020, Брой 2 от юли 2020
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Цветанов Г., Ц.Караджов Компютърен дизайн в мехатрониката, Учебно пособие, УИ "Васил Априлов", Габрово 2020 г, 196 стр.,ISBN 978-954-683-618-2
Издателство: УИ "Васил Априлов", Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Учебна литература - ELSE - лекции

Публикация: №21 190. Tsanko Karadzhov, Dimcho Pulov, Nikolay Angelov, Contactless Measuring of Temperature with Differential Photo Receiver, ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES, 12th International Scientific and Practical Conference. June 20-22, 2019, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia, pp 101-104
Издателство: ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES, 12th International Scientific and Practical Conference. June 20-22, 2019, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №22 Dichev, D., I. Zhelezarov, T. Karadzhov, N. Madzharov, D. Diakov. Method for Measuring Motion Parameters of Moving Objects. In Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference, Volume III, 2019, Rezekne, Latvia, pp. 27-31, ISSN: 2256-070X
Издателство: Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference, Volume III
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №23 Dichev, D., F. Kogia, H. Hristov, T. Karadzhov. Models for Investigating Nonlinearity Errors of Static Characteristics. Proceedings of University of Ruse, vol. 57, book 2.1, pp. 36-44, 2018, ISSN 1311-3321.
Издателство: Proceedings of University of Ruse
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №24 Ангелов. Н, Ц. Караджов, Анализ на светлоразпределителни криви на светлинни източници, XLIV национална конференция по въпросите на обучението по физика Неформално образование по физика и астрономия, 7-10 април 2016 гр. Ямбол, изд. ХЕРОН ПРЕС, София, 2016, стр. 87-90, ISBN 978-954-580-361-1
Издателство: XLIV национална конференция по въпросите на обучението по физика Неформално образование по физика и астрономия, 7-10 април 2016 гр. Ямбол, изд. ХЕРОН ПРЕС, София
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №25 Караджов Ц., Д. Пулов, Н. Ангелов, Метод за диагностика на редуктор чрез виброакустични измервания, сп. Машиностроене и машинознание, бр. 26, изд. на Технически университет – Варна, стр. 78-81, 2016, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, бр. 26, изд. на Технически университет – Варна
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №26 Ангелов Н., Д. Пулов, Ц. Караджов, Зависимост на контраста от стъпката при лазерно маркиране на образци от стомана, сп. Машиностроене и машинознание, бр. 26, изд. на Технически университет – Варна, стр. 82-85, 2016, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, изд. на Технически университет – Варна
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №27 Angelov Nikolay, Dimcho Pulov, Tsanko Karadzhov, Influence of Certain Technological Parameters for Lasers Marking of Articles of Steel 08X13, Proceedings of 2016 International Conference on Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, November 9-12, Baile Govora, Romania, 2016, ISSN 1454 – 8003
Издателство: roceedings of 2016 International Conference on Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, November 9-12, Baile Govora
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №28 Angelov N., Ts. Karadzhov, Stand for Determination on Absorptance of Plastics, American International Journal of Research in Formal, Applied & Natural Sciences, Issue 16, Volume 1, September – November 2016, pp. 38-41, ISSN (Print): 2328-3777, ISSN (Online) 2328-3785
Издателство: American International Journal of Research in Formal, Applied & Natural Sciences,
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №29 Караджов Ц., Н. Ангелов, Съпоставка и анализ на уреди за измерване на налягане, Машиностроене и машинознание, Година Х, Книга 2, 3-6, 2015, ТУ-Варна, ISSN 1312-8612
Издателство: Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №30 Kadadzhov, Ts., Determining of the resonant transverse oscillations of a beam fixed at one end. International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences, 12(1), March-may, 2015, pp.43-46, ISSN(Print): 2279-0047, ISSN(Online): 2279-0055
Издателство: International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №31 100. Ангелов Н., Ц. Караджов, Изследване на движението на сфера с дебели стени по наклонен улей, Международна научна кондеренция УНИТЕХ `14, 21-22 ноември 2014, Габрово
Издателство: Международна научна кондеренция УНИТЕХ `14
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 85. Angelov N., Ts. Karadzhov, Optomization of the Process of Laser marking of Metal Products, Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5 Matematics, Informatics and Physics, Volume 10, pp. 96-101, 2013
Издателство: Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5 Matematics, Informatics and Physics, Volume 10
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №33 Karadzhov, Ts. V., I. S. Balabanova, M. S. Slavov, Multi-channel electronic device for temperature monitoring. Elektrotechnica & Elektronica, Vol. 48. No 1-2/2013, ISSN 0861-4717.
Издателство: Elektrotechnica & Elektronica
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №34 Kadadzhov, Ts., N. Angelov. Investigation of the Dependence of Sound Wave Absorption Coefficient on Frequency. International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences, 5(1), June-August 2013, pp. 37-41, ISSN(Print): 2279-0047, ISSN(Online): 2279-0055.
Издателство: International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №35 Tsvetanov, G., Ts. Karadzhov, Eirini Xylapecidou. Mechanics and Motion of a Three Link Articulated Robots. Unitech’13, Gabrovo, 22-23 November, 2013, volume III, p. 279-282, ISSN 1313-230X.
Издателство: Unitech’13, Gabrovo
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №36 Platikanova, D., Ts. Karadzhov, Technology for Composing of the Tests and Conducting of Test Control in Physics at the Technical University of Gabrovo. Сборник с докалади на XL Национална конференция по въпроси на обучението по физика, април 2012, Габрово, ISBN 978-954-580-313-0
Издателство: Сборник с докалади на XL Национална конференция по въпроси на обучението по физика, Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №37 Pulov, D., Ts. Karadzhov, Objectives with 2 and 3 lenses for LWIR region of the spectrum. Proc. of the 12th international Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2012 13-17 September 2012, Vrnjačka Banja, Serbia.
Издателство: Proc. of the 12th international Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2012 13-17 September 2012, Vrnjačka Banja, Serbia
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №38 Karadzhov, Ts., D. Pulov, Optoelectronic Device for Measuring the Power of Laser Radiation. Unitech’12, Gabrovo, 16-17 November, 2012, ISSN 1313-230X.
Издателство: Unitech’12, Gabrovo
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №39 Цонев, Ц. Г., Ц. В. Караджов, Нов метод за експериментално определяне на честотите на собствените напречни трептения на конзолно закрепена греда със сложна форма. Научна сесия в Национален военен университет „Васил Левски”, Факултет артилерия, ПВО о КИС”, 2012, ISSN 1313-7433.
Издателство: Национален военен университет „Васил Левски”, Факултет артилерия, ПВО о КИС”
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №40 Karadzhov, Ts. Application of Laser Marking in Mechanical, Electrical and Electronics. Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, 2011, Vol. 16, p. 259-261, ISSN 1310-8271.
Издателство: Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №41 Karadzhov, Ts. V., I. S. Balabanova. Illuminance-to-Frequency Converter also used for Conversion of the Ratio between two Illuminances into a Number of Pulses. ICEST’2011, Serbia, Nis, 29 June – 01 July, 2011, ISBN: 978-86-6125-033-0.
Издателство: ICEST’2011, Serbia
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №42 Karadzhov, Ts., N. Angelov, Determining the Lateral Oscillations Natural Frequency of a Beam Fixed at One End. University of Rousse. Union of Scientists – Rousse, 2011, Vol. 8, ISSN 1311-9974.
Издателство: University of Rousse. Union of Scientists – Rousse
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №43 Karadzhov, Ts, Electronic Device for Measuring Luminance Based on Microcontroller PIC18F252. Unitech’11, Gabrovo, 18-19 November, 2011, volume II, p. 446-448, ISSN 1313-230X.
Издателство: Unitech’11, Gabrovo
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №44 Цонев, Ц., Ц. Караджов, Аналитичен метод за приблизително изчисляване на втората собствена честота на напречни трептения на греда с променящо се по дължината сечение. Сборник доклади от годишна университетска конференция с международно участие 2011, Велико Търново, том 6, стр. 70-77, ISSN 1314-1937.
Издателство: Сборник доклади от годишна университетска конференция с международно участие, Велико Търново
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №45 57. Ангелов Н., Ц. Караджов Подобряване на успеваемостта по физика чрез оперативен контрол по време на семестъра, Сборник с докалади на XXXVIII Национална конференция по въпроси на обучението по физика, април 2010, Ловеч
Издателство: Сборник с докалади на XXXVIII Национална конференция по въпроси на обучението по физика, април 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №46 56. Караджов Ц., Н. Ангелов, Измерител на мощност на лазерно лъчение с координатно чувствителни диоди, Сборник с докалади на XXXVIII Национална конференция по въпроси на обучението по физика, април 2010, Ловеч
Издателство: Сборник с докалади на XXXVIII Национална конференция по въпроси на обучението по физика, април 2010, Ловеч
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №47 Анчев А., Ц. Караджов, Измервателна система за определяне на собствени честоти на механична система с разпределени параметри, Известия на ТУ – Габрово, 40 (2010) стр.18-21.
Издателство: Известия на ТУ – Габрово, 40 (2010)
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №48 51. Ангелов Н., Ц. Караджов Проблеми на обучениемите във ВУЗ при отчитане на силите в механиката, Сборник с докалади на XXXVII Национална конференция по въпроси на обучението по физика, 2-5 април 2009, Русе
Издателство: Сборник с докалади на XXXVII Национална конференция по въпроси на обучението по физика, 2-5 април 2
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №49 48. Караджов Ц., Н. Петров Изследване на поглъщането на звуковите вълни в различни среди, Международна научна конференция Унитех’07, Габрово, 23-24 ноември 2007, том II, стр. 402-405
Издателство: Международна научна конференция Унитех’07, Габрово, 23-24 ноември 2007, том II
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №50 41. Петров Н., Ц. Караджов Изследване на характеристики на диоди в лабораторния практикум по физика в средния курс, Сборник с докалади на XXXV Национална конференция по въпроси на обучението по физика, 01-04 април 2007, Плевен, стр. 322-324
Издателство: Сборник с докалади на XXXV Национална конференция по въпроси на обучението по физика, 01-04 април 2
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №51 Lyubomir Lazov, Edmunds Teirumnieks, Erika Teirumnieka, Pavel Cacivkin, Nikolay Angelov, Tsanko Karadzhov, LABORATORY EXERCISE TO DETERMINE CONTRAST IN LASER MARKING OF ARTICLES, SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION, International Scientific Conference. May 24-25, 2019, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia, pp 331-339
Издателство: SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION, International Scientific Conference
Изд.год.: 1981
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
МИРОСЛАВ МИТКОВ МИХОВ ДЕЙСТВАЩ Разработване метод на уякчаване чрез прахово напластяване на детайли