Съдържание:
Публикации (4)
Водени дисциплини (1)


Публикации
Публикация: №1 Стоянов Б., Ст. Генчев, "Изследване динамичните натоварвания във верижен електротелфер при работа на подемния механизъм", Механика на машините, ТУ-Варна, година XIV, книга 2, 2006, стр. 130 до 133. ISSN 0861-9727
Издателство: Механика на машините, ТУ-Варна, година XIV, книга 2
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №2 Стоянов Б., Ст. Генчев, "Надлъжни трептения във верижен електротелфер при еднократно и двукратно окачване на товара", Механика на машините, ТУ-Варна, година XIII, книга 1, 2005, стр.15 до 18. ISSN 0861-9727
Издателство: Механика на машините, ТУ-Варна, година XIII, книга 1
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №3 Генчев Ст., М. Петров, Б. Стоянов, "Разпределение на напреженията в звена на кръглозвенна верига", Механика на машините, ТУ-Варна, година XII, книга 1, 2004, стр.52 до 55. ISSN 0861-9727
Издателство: Механика на машините, ТУ-Варна, година XII, книга 1
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №4 Стоянов Б., Ст. Генчев, М. Петров, "Разпределение на напреженията във верижните звена на кръглозвенна верига при зацепване с верижно колело", Механика на машините, ТУ-Варна, година XII, книга 1, 2004, стр.56 до 59. ISSN 0861-9727
Издателство: Механика на машините, ТУ-Варна, година XII, книга 1
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание


Водени дисциплини
Дисциплина: 0099,0,Електромеханични устройства - р. о.
Резюме: