ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ПЕТЪР ТОТЕВ РАЧЕВ
Кабинет(и): 2403
Служебен тел.: (066 827)+365, 391
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (4)
Книги (2)
Публикации (34)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Анализ на технологични грешки при изработване на резбообработващи инструменти
Година: 2014

Име на проект: №2 ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО В СРЕДА НА ИНТЕГРИРАНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА „PROTECH” ЗА ПРОГРАМИРАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩИ ПРОГРАМИ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОТОТИПИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №3 ” Изследване на процеса щанцоване на тръбни заготовки
Година: 2011

Име на проект: №4 Изследване на процеса щанцоване при щанци за разделителни и формоизменящи операции на тръби и усъвършенстване на конструкцията им чрез модул за автоматизирано моделиране
Година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово


Публикации
Публикация: №1 Къртунов С., П.Рачев, С.Макуца, Роботизирани модули и системи в производството, Габрово, Издателство на ТУ Габрово, 2016, заявка
Издателство: Габрово, Издателство на ТУ Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Книга (бълг.издание)

Публикация: №2 П. Рачев., Ръководство за лабораторни упражнения по технология на машиностроенето и уредостроенето – , УИ „ В. Априлов „ ТУ- Габрово, 2011 ISBN 978-954-683-455-3
Издателство: УИ „ В. Априлов „ ТУ- Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Ненчева М., П.Рачев, Анализ на методите на обработване на цилиндрични зъбни колела със симетричен и акиметричен профил на зъба, Дни на механиката, Машиностроене и машинознание, Варна, книга 1 2021 г., стр. 58- 63 ISSN 1312 – 8612;
Издателство: Дни на механиката, Машиностроене и машинознание, Варна, книга 1 2021 г.
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст:

Публикация: №4 Къртунов С, П.Рачев, С.Шипчанова, Изследване на детайли чрез методи за безразрушителен контрол, сп. Машиностроене и машинознание, година xv, книга 1, 2020, ISSN 1312-8612, p. 102-108
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, година xv, книга 1, 2020
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст:

Публикация: №5 Рачев П., М. Ненчева, Определяне чрез моделиране на факторите, пораждащи грешки при обработването, АДП – 2020 Созопол, сб. доклади, 06.2020, стр.35-37 ISSN 2682-9584;
Издателство: АДП – 2020 Созопол, сб. доклади, 06.2020, стр.35-37 ISSN 2682-9584;
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №6 П.Рачев, С.Къртунов, Технологични грешки при обработване на цилондрични зъбни колела по метода на обхождане, Созопол, АДП-19, ISSN 2682-9584, p. 42-45
Издателство: НТС по машиностроене, София
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №7 С.Къртунов, П.Рачев, Г.Христов, Система за плазмено изгаряне на радиоактивни отпадъци, Варна, Машиностроене и машинознание, бр. 29, ISSN 1312-8612, p. 45-49
Издателство: Варна, Машиностроене и машинознание, бр. 29
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №8 Цветанов Г., М. Ненчева ,П.Рачев Изследване на физикомеханични свойства на нанокомпозити от силиций, АДП – 2017 Созопол, сб. доклади, 06.2017, ISSN 1310-3946;
Издателство: АДП – 2017 Созопол, сб. доклади, 06.2017, ISSN 1310-3946;
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №9 Савов Ст., Г. Цветанов, П. Рачев. Проектиране на епициклични зъбни механизми с използване на CAD/CAM. Механика на машините, 2017
Издателство: Нацинален комитет по теория на машините и механизмите, ТУ-Варна, Институт по механика към БАН
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №10 nqma
Издателство: сп.”Машиностроене и машинознание”, kн. 1
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №11 няма
Издателство: МНК АДП-2016 Созопол
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 няма
Издателство: МНК АДП-2016 Созопол
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 няма
Издателство: МНК АДП-2016 Созопол
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Рачев П, Анализ на технологични грешки при обработване на цилиндрични зъбни колела, сп.”Машиностроене и машинознание”, kн. 1, ISSN 1312-8612 Варна, 2016,стр.36-39.
Издателство: , сп.”Машиностроене и машинознание”, kн. 1
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №15 . Рачев П. Д. Денева, Топологичен модел на идеална металорежеща машина,, Созопол, МНК АДП-2016, ISSN 1310-3946, стр. 91-96
Издателство: МНК АДП-2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Денева Д. , П. Рачев. Разработване на методика за изследване нагрешки при електроконтактни преобразуватели, Созопол, МНК АДП-2016, ISSN 1310-3946, стр. 305-310.
Издателство: МНК АДП-2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Stoychev M., S. Kartunov, P. Rachev, Application of robots LEGO Mindstorm Edukation EV 3 in the learing process of specialty Mechatronics, Conference on Advances in Mechanikal and Robotics Engineering – AMRE 2016, ISBN 978-1-63248-115-3, 25-27 s.
Издателство: Conference on Advances in Mechanikal and Robotics Engineering – AMRE 2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №18 Рачев П., С. Къртунов, Моделиране на процеса на получаване на грешки при механично обработване, Созопол, МНК АДП-2015, ISSN 1310-3946, стр. 128-132. 10.Рачев П, Анализ на технологични грешки при обработване на цилиндрични зъбни колела, сп.”Машиностроене и машинознание”, kн. 1, ISSN 1312-8612 Варна, 2016,стр.36-39
Издателство: МНК АДП-2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Рачев П, Математическо моделиране на грешката при стругово обработване, сп”Машиностроене и машинознание”,кн. 24, ISSN 1312-8612 Варна, 2015, str. 46-48
Издателство: сп”Машиностроене и машинознание”,кн
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №20 Rachev P., D. Pulov, Clasification of technological errors on basis of manufacturing process information model, Topola, Serbia, RaDMI 2014, 719-722 s.
Издателство: Serbia, RaDMI 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №21 . Рачев П, Д. Патрикова, Определяне на точността чрез моделиране на технологични процеси, сп”Машиностроене и машинознание”,кн. 20, ISSN 1312-8612 Варна, 2014, str. 74-77
Издателство: Машиностроене и машинознание”,кн. 20
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №22 Pulov, D., P. Rachev, Wavefront analisis of the infrared lens, Proc. of the 14th international Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2014 18-21.September 2013, Topola, Serbia, pp.713-718.
Издателство: Proc. of the 14th international Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2014 18-21.September 2013, Topola, Serbia
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №23 Рачев П., С. Къртунов, Определяне на грешката от базиране при несъвпадане на конструкторската с технологичната база, Созопол, МНК АДП-2014, ISSN 1310-3946, стр. 212.
Издателство: МНК АДП-2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Рачев П., С. Къртунов, „Симулиране процеса на производство на детайли от пластмаса”, Созопол, МНК АДП-2013, ISSN 1310-3946, стр. 556
Издателство: XXII МНТК АДП 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 Къртунов С., П.Рачев, Методика за работа с автоматизирана система PROTECH, конференция АДП-2013, Созопол, 2013, ISSN 1310-3936, s.561
Издателство: конференция АДП-2013, Созопол
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: автоматизация

Публикация: №26 Къртунов С., Технологични основи в мехатрониката, микро- и нанотехниката, Габрово, УИ В.Априлов, 2012, ISBN 978-954-683-482-9, монография
Издателство: 13, International Conference RADMI-13, Kopaonik
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №27 Kartunov S., R.Ivanov, P.Rachev, Presentation of Systems for automation of the engineers work“PRОTECH”,
Издателство: Banja Luka, ISK MASTA,2013,
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №28 Рачев П. Т. , Технологично осигуряване на качеството на повърхностния слой на зъба в зависимост от условията на обработване на зъбното колело, сп. Машиностроене и машинознание , ISSN 1312-8612, Варна, 2012.
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №29 автоматизирано конструктивно-технологично проектиране
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание”
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №30 Рачев П.Т., Алгоритъм и програмно осигуряване за автоматизирано конструктивно-технологично проектиране на цилиндрични зъбни колела с прави зъби, сп. Машиностроене и машинознание” година VI, книга I, ISSN 1312-8612, 2011 , с. 11-14
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание година VI, книга I
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №31 Рачев П. Т., Автоматизирано конструктивно и технологично проектиране на цилиндрични зъбни колела с прави зъби, XIX МНТК „ АДП” – 2011, ISSN-13 10-3946, Созопол, 2011 ,с. 676-681
Издателство: МНТК „ АДП” – 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 Рачев П. Т., Влияние на точността на базовите повърхнини на заготовката за зъбни колела върху точността при зъбофрезоване, XX МНТК „ АДП” – 2011, , ISSN-13 10-3946, Созопол, 2011,с. 131-136.
Издателство: XX МНТК „ АДП” – 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №33 Rachev P. T., Mathematical modeling of errors obtaining process during mechanical treatmen, 11th International Conference ²Research and Development in Mechanical Industry², RaDMI 2011, Vol. 2, Sokobanja, Serbia., 2011, p. 1217-1222.
Издателство: International Conference ²Research and Development in Mechanical Industry², RaDMI
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №34 Ненчева М., П. Рачев. Класификация на грешки при обработка на цилиндрични зъбни колела, UNITEX `05, Габрово, 24–25.11.2005, сб. доклади, том II, ISBN 954 – 683 – 325 – 8
Издателство: UNITEX `05, Габрово, 24–25.11.2005, сб. доклади, том II
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я