Съдържание:
Проекти (8)
Книги (10)
Публикации (42)
Водени дисциплини (5)
Докторанти (1)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Синтез и анализ на затягащи механизми и елементи на безопасност
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 г.
Бр.заети: 7

Име на проект: №2 Анализ, синтез и моделиране на цангови затягащи механизми и елементи на безопасност
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 г.
Бр.заети: 5

Име на проект: №3 СИНТЕЗ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦАНГОВИ ЗАТЯГАЩИ МЕХАНИЗМИ И ЕЛЕМЕНТИ НА БЕЗОПАСНОСТ
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 г.
Бр.заети: 5

Име на проект: №4 СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НА ЦАНГОВИ ЗАТЯГАЩИ МЕХАНИЗМИ И ЕЛЕМЕНТИ НА БЕЗОПАСНОСТ
Година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 г.
Бр.заети: 5

Име на проект: №5 СИНТЕЗ НА ЗАТЯГАЩИ МЕХАНИЗМИ И ЕЛЕМЕНТИ НА БЕЗОПАСНОСТ
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 г.
Бр.заети: 5

Име на проект: №6 „Разработване на гама цангови патронници с напречни пера на междинната цанга”
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 г.
Бр.заети: 2

Име на проект: №7 КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ МЕТОДИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ТОЧНОСТТА НА ЦАНГОВИ ЗАТЯГАЩИ МЕХАНИЗМИ ЗА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ
Година: 2007
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 г.
Бр.заети: 2

Име на проект: №8 “Компютърно проектиране и изследване характеристиките на ексцентрикови пробивни патронници (ЕПП)"
Година: 2006
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 г.
Бр.заети: 2


Публикации
Публикация: №1 Неделчева П., Ръководство за упражнения по компютърна графика, Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, 2013, 120 стр., ISBN 978-954-683-505-5
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Неделчева П., Н. Митев, Ръководство за упражнения по инженерна графика I, Издателство "ЕКС-ПРЕС", Габрово, 2013, 163 стр., ISBN 978-954-490-408-1
Издателство: Издателство "ЕКС-ПРЕС", Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Неделчева П., Митев Н. Ръководство за упражнения по инженерна графика I. Издателство "ЕКС-ПРЕС". Габрово, 2011 г., 163 с., ISBN 978-954-490-235-3
Издателство: Издателство "ЕКС-ПРЕС". Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Ю. Н. Кузнецов, В. Н. Волошин, П. М. Неделчева, Ф. В. Эль-Дахаби. Зажимные механизмы для высокопроизводительной и высокоточной обработки резанием: Монография. В 2-х ч. Ч.2: Конструкции, расчеты и исследования зажимных механизмов/ Под ред. Ю. Н. Кузне
Издателство: К: ООО «ЗМОК» ООО «ГНОЗИС», 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Монография

Публикация: №5 Ю. Н. Кузнецов, В. Н. Волошин, П. М. Неделчева, Ф. В. Эль-Дахаби. Зажимные механизмы для высокопроизводительной и высокоточной обработки резанием: Монография. / Под ред. Ю. Н. Кузнецова. – Габрово: Университетское издательство „Васил Априлов”, 2010.
Издателство: Университетское издательство „Васил Априлов”, 2010, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Монография

Публикация: №6 Ю. Н. Кузнецов, В. Н. Волошин, П. М. Неделчева, Ф. В. Эль-Дахаби. Зажимные механизмы для высокопроизводительной и высокоточной обработки резанием: Монография. В 2-х ч. Ч.1: Основные сведения и принципы создания зажимных механизм/ Под ред. Ю. Н. Кузне
Издателство: К: ООО «ЗМОК» ООО «ГНОЗИС», 2010
Изд.год.: 2009
Вид: Монография

Публикация: №7 Неделчева П., Митев Н. Ръководство за упражнения по приложна геометрия и инженерна графика I. Университетско издателство "Васил Априлов". Габрово, 2008 г., 148 с., ISBN 978-954-683-401-0
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №8 Неделчева П.М. Приложна геометрия и инженерна графика I. Задачи, решения, тестове. Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово, 2007, 104 с. ISBN 10: 954-683-350-9, ISBN 13: 978-954-683-350-1
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №9 Неделчева П.М. Компютърно моделиране и техническо документиране. Ръководство за упражнения. „Екс-Прес”, Габрово, 2007, 120 с. ISBN 978-954-8606-16-5
Издателство: „Екс-Прес”, Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №10 Неделчева П.М. Приложна геометрия и инженерна графика I. Инженерна графика. Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово, 2006, 120 с. ISBN 10: 954-683-350-9, ISBN 13: 978-954-683-350-1
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №11 Кузнецов Ю.Н., Ж.А. Хамуйела , Т.О. Хамуйела , П.М. Неделчева, Порождающая система и генетико-морфологические модели описания и синтеза зажимных механизмов, Часть 1, Международна научна конференция УНИТЕХ’14, Габрово, 2014, стр. IIІ-69 – IІI-74.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’14, Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Кузнецов Ю.Н., Ж.А. Хамуйела , Т.О. Хамуйела , П.М. Неделчева, Порождающая система и генетико-морфологические модели описания и синтеза зажимных механизмов, Часть 2, Международна научна конференция УНИТЕХ’14, Габрово, 2014, стр. IIІ-75 – IІI-79.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’14, Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Неделчева П., Р. Атанасов, Aнализ на влиянието на геометрията на еластичен фланец върху основните характеристики на цангов патронник с тангенциално затягащо усилие, сп. Машиностроене и машинознание, бр. 19, 2013, стр. 76-79, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №14 Кузнецов Ю. Н., П. М. Неделчева, П. Кеба, Упруго-напряженное состояние несущей системы станка пирамидальной компоновки, Сборник докладов международной научной конференции УНИТЕХ’13, Габрово, 2013, стр. IIІ-66 – IІI-69
Издателство: УНИТЕХ’13, Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Кузнецов Ю. Н., П. М. Неделчева, А.А.Степаненко, М.Ю.Манжола, Исследование влияния угла наклона граней каркаса на его упруго- напряженное состояние. Сборник докладов международной научной конференции УНИТЕХ’13, Габрово, 2013, стр. IIІ-82 – IІI-87
Издателство: УНИТЕХ’13, Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Кузнецов Ю. Н., П. М. Неделчева., Ф.В. Эль-Дахаби, Герра Ж.А.Хамуйела, Т.О.Хамуйела, Генетико-морфологическая модель строения и развития структуры зажимного механизма для тел вращения. Сборник докладов международной научной конференции УНИТЕХ’12, Габрово, 2012, стр. II-75 – II-80.
Издателство: УНИТЕХ’12, Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Ю. Н. Кузнецов, П. М. Неделчева, Й. Хамуйела. Многоуровневой морфологичес¬кий синтез механизмов подачи и зажима прутка токарных автоматов. Сборник докладов международной научной конференции УНИТЕХ’11, Габрово, Болгария. – 2011. - с. II-424 – II-427.
Издателство: Сборник докладов международной научной конференции УНИТЕХ’11, Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Kuznecov Yu. N., Nedelcheva P. M., Joaquim Hamuyela. Application of multilevel morphological analysis to the synthesis of mechanisms of feeding and clamping in bar machines. - Machines, Technologies, Materials, 2011, № 9, с. 27-31
Издателство: Machines, Technologies, Materials, 2011, № 9
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №19 Кузнецов Ю. Н., П. М. Неделчева, Р. Ст. Атанасов, Структурно - системные исследования цанговых зажимных механизмов, повышенной осевой точности, ВIСНИК НТУУ „КПI” Машинобудування №59, Kиiв 2010 г., с.180-187
Издателство: ВIСНИК НТУУ „КПI” Машинобудування №59, Kиiв 2010 г.
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №20 Неделчева П. М. Генетични основи на кинематично формообразуване на повърхнини. Сборник доклади от XIX ННТК „АДП-2010” Созопол, с.618-624
Издателство: Сборник доклади от XIX ННТК „АДП-2010” Созопол
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №21 Неделчева П. М., Р. Ст. Атанасов, Динамични характеристики на цангови патронници с напречни пера. Сборник доклади от XIX ННТК „АДП-2010” Созопол, с.340-346.
Издателство: Сборник доклади от XIX ННТК „АДП-2010” Созопол
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №22 Неделчева П., Христов В. CAD/CAE модул за синтез и анализ на инструментални цангови патронници. Сборник доклади от осемнадесета национална научно-техническа конференция с международно участие АДП, 2009, Созопол, 2009, 478-484
Издателство: Сборник доклади от осемнадесета национална научно-техническа конференция с международно участие АДП,
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №23 Кузнецов Ю.Н., Неделчева П.М., Лунев К.В. Применение генетических операторов при синтезе цанговых патронов. - Международна научна конференция УНИТЕХ’09, Технически университет – Габрово, 2009, ІІ-99 – ІІ-102
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’09, Технически университет – Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Nedelcheva P.M. Modeling the characteristics of collet chucks with cross-feathers of intermediate collet. 8th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI’2008, Užice, Serbia, 2008, 721-72
Издателство: 8th International Conference Research and Development in Mechanical Industry
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №25 Неделчева П.М. Саморазжимной цанговый патрон. 1st International Conference SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT SED 2008, 17 - 19. September 2008, Užice, Serbia. ISBN 978-86-83573-07-3
Издателство: 1st International Conference SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUNCTION OF SUSTAINABLE DEV
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №26 Неделчева П. М. CAD/CAE системите – среда за оптимално проектиране на затягащи механизми. – CIO, брой 8, година ІV, септември 2008
Издателство: CIO, брой 8, година ІV
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №27 Неделчева П. М. Моделиране зависимостите на характеристиките на затягане от параметрите на цанговия патронник. Доклад на Девета международна научна конференция "Смолян-2007”, направление “Машиностроене”, 23 и 24 юни 2007
Издателство: Девета международна научна конференция "Смолян-2007”, направление “Машиностроене”
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Кузнецов Ю.Н., Неделчева П.М., Лунев К.В. Компьютерное моделирование основных характеристик высокоточных цанговых патронов с упругим фланцем. Доклад на международная научно-техническая конференция "Автоматизация: проблемы, идеи, решения”, г. Севастоп
Издателство: международная научно-техническая конференция "Автоматизация: проблемы, идеи, решения”, г. Севас
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №29 Nedelcheva P.M. Modeling the characteristics of collet chucks with cross-feathers of intermediate collet. 7th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI’2007, Belgrade, Serbia, 2007, 224-229. ISB
Издателство: 7th International Conference Research and Development in Mechanical Industry
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №30 Кузнецов Ю.Н., Неделчева П.М., Хасан Аль-Дабас. Компютърно моделиране и изследване основните характеристики на ексцентриков пробивно-фрезов патронник. - Machines, Technologies, Materials, 2007, № 2-3, 35-38. ISSN 1313-0226
Издателство: Machines, Technologies, Materials, 2007, № 2-3
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №31 Неделчева П.М. Модели на прецизни цангови патронници с напречни пера на междинната цанга и различни схеми на силовия поток. - Известия на ТУ – Габрово, том 35’ 2007, ISSN 1310-6686, 2007, 16-20
Издателство: Известия на ТУ – Габрово, том 35’ 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №32 Цанговий патрон: Патент України №77208 UА, МПК (2006) В23В31/20, Ю.М. Кузнєцов, П.М. Неделчева, К.В. Луньов. – №2004042548; Заявл. 06.04.2004; Опубл. 15.11.2006. Бюл. №11
Издателство: Патент України №77208 UА
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №33 Неделчева П.М. Изследване на силовите характеристики на ексцентриков пробивен патронник. – Машиностроителна техника и технологии, 2006, №1, 41-44. ISSN 1312-0859
Издателство: Машиностроителна техника и технологии, 2006, №1
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №34 Неделчева П.М. Изследване на точността при затягане на прътов материал в цангов патронник с цилиндрична цанга. – Машиностроителна техника и технологии, 2006, №1, 45-48. ISSN 1312-0859
Издателство: Машиностроителна техника и технологии, 2006, №1
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №35 Кузнецов Ю.Н., Неделчева П.М., Хасан Аль-Дабас. Системно-морфологический подход при синтезе широкодиапазонных сверлильно-фрезерных патронов. - Известия на ТУ – Габрово, 2006, т. 33, 3-8. ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на ТУ – Габрово, 2006, т. 33
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №36 Кузнецов Ю.Н, Хасан Аль-Дабас, Неделчева П.М. Компьютерное моделирование и исследование силовых характеристик эксцентрикового сверлильного патрона. -Конструювання, виробництво та експлуатации сильськогосподарських машин, Кировоград, 2006, випуск 36, 247-2
Издателство: Конструювання, виробництво та експлуатации сильськогосподарських машин, Кировоград, 2006, випуск 36
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №37 Неделчева П.М. Компютърно моделиране на процеса при затягане на заготовка в цангов патронник. – V международен конгрес “Машиностроителни технологии’06”, 2006, 21-24. ISSN 1310-3946
Издателство: V международен конгрес “Машиностроителни технологии’06”, 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №38 Неделчева П.М. Компютърно моделиране на основните характеристики на цангови патронници с цилиндрична цанга. – V международен конгрес “Машиностроителни технологии’06”, 2006, 25-28. ISSN 1310-3946
Издателство: V международен конгрес “Машиностроителни технологии’06”, 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №39 Кузнецов Ю.Н., Хамуйела Т.О., Неделчева П.М. Влияние схемы нагружения на упруго-силовые характеристики машинных тисков для металлорежущих станков. - Международна научна конференция УНИТЕХ’06, Технически университет – Габрово, 2006, ІІ-79 – ІІ-84. ISBN 10:
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’06, Технически университет – Габрово, 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №40 Nedelcheva P.M. Computer model of precise collet chuck with triangular cross-section of intermediate jaw. 6th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI’2006, Budva, Montenegro, 2006. ISBN 86-838
Издателство: 6th International Conference Research and Development in Mechanical Industry
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №41 Неделчева П.М. Системно-морфологичен подход при формиране на повърхнини. - Международна научна конференция “Смолян – 2006”, 2006, 217-223. ISBN 10: 954-91877-1-3
Издателство: Международна научна конференция “Смолян – 2006”
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №42 Неделчева П.М., Петров П.Т. Програмен модул за избор на допуски и сглобки към система «конструктор». – Международна научна конференция “Смолян – 2006”, 2006, 224-232. ISBN 10: 954-91877-1-3
Издателство: Международна научна конференция “Смолян – 2006”
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Водени дисциплини
Дисциплина: 2197,0,Инженерна графика І - р. о.
Резюме:

Дисциплина: 2198,0,Инженерна графика ІІ - р. о.
Резюме:

Дисциплина: 2173,0,Компютърно моделиране и техническо документиране - р. о.
Резюме:

Дисциплина: 2204,0,Системи за автоматизирано проектиране - з. о.
Резюме:

Дисциплина: 2204,0,Системи за автоматизирано проектиране - р. о.
Резюме:


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
РАДОМИР СТОЯНОВ АТАНАСОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Синтез и анализ на високочестотни цангови патронници за стругови автомати с използване на компютърна техника