ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: АЛБЕНА ЦОНЕВА ЦОНЕВА
Кабинет(и): 1329
Служебен тел.: (066 827)+378
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (1)
Книги (9)
Публикации (17)


Завършени проекти
Име на проект: №1 167126-LLP-1-2009-1-IT-KA1-KA1ECETB. Международен проект „Химията навсякъде около нас”. Пилотен проект по програма Леонардо да Винчи.
Година: 2010
Уч. година: 2010
Вид проект: Научен проект - международен
Период: 12 м
Позиция в проекта: изследовател
Бр.заети: 6
Web: http://www.chemistry-is.eu/


Публикации
Публикация: №1 Василев, Д., А. Цонева, М. Колева, П. Стойчев, Тетрадка за лабораторни упражнения по химия, Издателство „Екс-Прес”, Габрово, 2013, ISBN: 978-954-490-412-8
Издателство: Издателство „Екс-Прес”, Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебно пособие
Пълен текст:

Публикация: №2 Василев, Д., А. Цонева, М. Колева, П. Стойчев, Лабораторен дневник по химия, Унив. изд. „В. Априлов”, Габрово, 2011, ISBN: 978-954-683-459-1
Издателство: Унив. изд. „В. Априлов”, Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебно пособие
Пълен текст:

Публикация: №3 Василев, Д., А. Цонева, Г. Бояджийски, М. Колева, П. Стойчев, Тетрадка за лабораторни упражнения по химия, Екс-Прес”, Габрово, 2010, ISBN: 978-954-490-151-6
Издателство: „Екс-Прес”, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Василев, Д., А. Цонева, Сборник с тестове и логически задачи по химия, „Екс-Прес”, Габрово, 2008
Издателство: „Екс-Прес”, Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №5 Бояджийски, Г., Д. Василев, А. Цонева, М. Колева, П. Стойчев, Лабораторна тетрадка по химия, Унив. изд. „В. Априлов”, Габрово, 2008, ISBN: 978-954-683-348-8.
Издателство: Унив. изд. „В. Априлов” 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №6 Василев, Д., А. Цонева, Г. Бояджийски, М. Колева, П. Стойчев, Тетрадка за лабораторни упражнения по химия, Унив. изд. „В. Априлов”, Габрово, 2007
Издателство: Унив. изд. „В. Априлов”, Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №7 Василев, Д., А. Цонева, Компендиум по химия, „Екс-Прес”, Габрово, 2007
Издателство: „Екс-Прес”, Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №8 Василев, Д., А. Цонева, Тестове и задачи по химия, „Екс-Прес”, Габрово, 2006
Издателство: „Екс-Прес”, Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №9 Бояджийски, Г., Д. Василев, А. Цонева, М. Колева, П. Стойчев, Лабораторна тетрадка по химия, Унив. изд. „В. Априлов”, Габрово, 2006, ISBN: 978-954-683-348-8
Издателство: Унив. изд. „В. Априлов”, Габрово, 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №10 Цонева А., А. Анчев, Г. Бояджийски. Създаване на процедура за технологичен процес на прозиводството на оцет в съответствие със система за безопасност на храните. Габрово „Unitech 13”, vol.IV, p.122-126, ISSN 1313-230X
Издателство: Unitech 13
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Цонева А., А. Анчев, Г. Бояджийски. Създаване на инструкция на работа за технологичен процес на бутилиране на оцет в съответствие със система за безопасност на храните. Габрово „Unitech 13”, vol.IV, p.127-129, ISSN 1313-230X
Издателство: Unitech 13
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Цонева А., А. П. Анчев, Д. Василев, Г. Бояджийски. Управление на външните процеси във фирма, притежаваща сертифицирана система за УК съгласно БДС EN ISO 9001:2008. “”. voUnitech 12l.3. p.85-90. ISSN 1313-230x.
Издателство: Unitech 12
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Цонева А., А. П. Анчев, Г. Бояджийски. Методът „5П“ (5С) – средство за управление на работната среда на всяко конкретно работно място. “Unitech 12”. vol.3. p.91-95. ISSN 1313-230x
Издателство: Unitech 12
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Koleva M., A. Anchev, A. Tsoneva, D. Vasilev, P. Stoychev, G. Boiadjiski, EDUCATION IN CHEMISTRY IN THE CONTEXT OF LIFELONG LEARNING, “UNITECH 10” vol.3 стр.322-327 ISSN 1313-220x
Издателство: “UNITECH 10”
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Цонева А., Върху орнитофауната на квартали с възраст на сградите под 25 г. кв. Трендафил и кв. Русевци гр. Габрово. Научна конференция с международно участие наука и общество. 13-14.10.2010г. Кърджали. т.4 стр.409-413. ISBN 1314-3425.
Издателство: Научна конференция с международно участие наука и общество. 13-14.10.2010г. Кърджали
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Koleva M., A. Anchev, A. Tsoneva, D. Vasilev, P. Stoychev, G. Boiadjiski, The educational conception for „lifelong learning” in Bulgaria, International scientific conference “UNITECH 10” vol.III, pp 316-321, ISSN: 1313-230Х
Издателство: International scientific conference “UNITECH 10", 2010 Gabrovo
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Василев, Д., А. Цонева, Тестът – обективен метод за проверка на знанията и уменията по химия във висшето училище, Международна научна конференция УНИТЕХ`06, 24-25 Ноември, Габрово, 2006
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ`06, 24-25 Ноември, Габрово, 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я