ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: МАРИЯ ДЕНЕВА РАЙКОВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Енергийна техника
Кабинет(и): 1306
Служебен тел.: (066 827)+367
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (13)
Книги (4)
Публикации (31)
Учебни материали (1)
Докторанти (2)


Завършени проекти
Име на проект: №1 „Индустрия 4.0 -Електрохидравлични задвижващи системи с интелигентно управление – оптимизация алтернативни решения и иновации“
Година: 2021
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Електрохидравлични задвижващи системи с интелигентно управление – оптимизация алтернативни решения и иновации
Позиция в проекта: член
Бр.заети: 6

Име на проект: №2 „Изследване влиянието на температурата на работния флуид върху работата на автоматизирани хидравлични системи в динамичен режим“
Година: 2020
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Изследване влиянието на температурата на работния флуид върху работата на автоматизирани хидравлични системи в динамичен режим
Позиция в проекта: член
Бр.заети: 6

Име на проект: №3 “Интегриране на безработни лица от област Габрово чрез обучения по ключови професии, ключови компетенции и мотивация”.
Година: 2014

Име на проект: №4 Оптимизация на работата на топлообменни апарати в автоматизирани хидравлични системи
Година: 2012
Уч. година: 2012
Позиция в проекта: ръководител на проекта
Бр.заети: 3 препод., 4 ст.

Име на проект: №5 ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТАТА НА ТОПЛООБМЕННИ АПАРАТИ В АВТОМАТИЗИРАНИ ХИДРАВЛИЧНИ СИСТЕМИ
Година: 2012

Име на проект: №6 Изследване и оптимизация на ниско напорна осова водна турбина
Година: 2011
Уч. година: 2011
Бр.заети: 3 преподаватели

Име на проект: №7 Използване на енергията на възобновяеми ниско-напорни водни потоци
Година: 2010
Уч. година: 2010
Позиция в проекта: ръководител на проекта
Бр.заети: 3преп., 4 студенти

Име на проект: №8 Използване на енергията на възобновяеми ниско-напорни водни потоци
Година: 2009
Уч. година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Позиция в проекта: участник в проекта
Бр.заети: 6

Име на проект: №9 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Повишаване на производителността и адаптивността чрез квалификация и преквалификация на заетите в областта на вентилационната и климатична техника
Година: 2009
Уч. година: 2009

Име на проект: №10 Енергийна ефективност на промишлени системи
Година: 2009
Позиция в проекта: ръководител, участник
Бр.заети: 8

Име на проект: №11 Използване на енергията на възобновяеми ниско-напорни водни потоци
Година: 2008
Уч. година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Позиция в проекта: участник в проекта
Бр.заети: 6

Име на проект: №12 Енергийна ефективност на сгради
Година: 2007
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 6

Име на проект: №13 ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТАТА НА ТОПЛООБМЕННИ АПАРАТИ В АВТОМАТИЗИРАНИ ХИДРАВЛИЧНИ СИСТЕМИ


Публикации
Публикация: №1 Райкова, Мария; Отопление и климатизация/ издателство Габрово принт-274стр., ISBN 978-954-436-051-1
Издателство: Габрово Принт
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Райкова, Мария; Отопление и климатизация/ издателство Габрово принт, част втора-210стр., ISBN 978-954-436-053-5
Издателство: Габрово принт
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №3 Райкова, Мария; Турбопомпи, вентилатори и турбокомпресори / Мария Райкова . - 2. изд.- Габрово : УИ "В. Априлов", 2013 . - 224 с. ; ISBN 978-954-683-499-7
Издателство: УИ "В. Априлов", ТУ Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №4 Славчев, Христо Димитров и др. Водни турбини / Христо Димитров Славчев, Мария Райкова . - Габрово : УИ "В. Априлов", 2011 . - 228 с. ; ISBN 978-954-683-456-0
Издателство: УИ "В. Априлов", ТУ Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №5 Stas SERHIY, Maray RAIKOVA, SPECIFIC FEATURES OF SPEED AND PRESSURE DISTRIBUTION OF A WATER JET AT THE EXIT FROM THE BRANCH PIPE, ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ГАСІННЯ ПОЖЕЖ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ», Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного уні
Издателство: ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ГАСІННЯ ПОЖЕЖ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ», Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного уні
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №6 Raykova M., Tsvyatkov I, ANALYSIS OF NET ENERGY CONSUMPTION FOR COOLING HOTEL BUILDINGS,UNITECH-2021 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 19-20 November 2021, GABROVO
Издателство: UNITECH-2021 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 19-20 November 2021, GABROVO
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Raykova M., Tsvyatkov I, OPTIMIZATION OF THE PARAMETERS OF THE ENCLOSING ELEMENTS OF BUILDINGS IN HEATING AND COOLING MODE, UNITECH 2021, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 19-20 November 2021, GABROVO
Издателство: UNITECH-2021 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 19-20 November 2021, GABROVO
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Райкова М., Цвятков И., “ОСОБЕНОСТИ НА АНАЛИЗА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ”, Международна научна конференция ''УНИТЕХ'20'' 20-21 Ноември 2020 г. Габрово
Издателство: Международна научна конференция ''УНИТЕХ'20'' 20-21 Ноември 2020 г. Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Райкова М., Цвятков И., АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА КОМПРЕСОРНО ОБОРУДВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНА СИСТЕМА, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH 2019, 15 – 16 November 2019, GABROVO, pp II 293-297
Издателство: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH 2019, 15 – 16 November 2019, GABROVO, vol. II pp 293-297
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: An analysis was made of the operation of the industrial system compressor equipment for the two modes of operation with and without frequency controller. The effect achieved by the presence of a frequency controller is determined.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №10 Райкова M., Анализ на енергийната ефективност на детки градини, РУ&CU’14
Издателство: РУ&CU’14
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №11 Raykova M., Analysis of potential to reduce energy consumption in industrial system of “Mediket cen”ltd , UNITEX 14, TU - Gabrovo
Издателство: UNITEX 14, Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Орманджиев К., Х. Лазаров, М. Райкова, Н. Стефанов, Моделиране на динамичните процеси в следяща електрохидравлична система при промяна температурата на работния флуид, Научна конференция - РУ&СУ'13
Издателство: РУ&СУ'13, Русенски университет
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №13 М. Райкова, И. Чанков, „Анализ на енергопотреблението на промишлената система на миролио лана Сливен, “,UNITECH ТУ-Габрово, 2012
Издателство: UNITECH ТУ-Габрово, 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 М. Райкова,"Анализ на възможностите за намаляване на енерго -потреблението на промишлената система на миролио лана Сливен;UNITECH ТУ-Габрово, 2012
Издателство: UNITECH ТУ-Габрово, 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Райкова.М, "Анализ на възможностите за намаляване на енергопотреблението на промишлената система на Екстрапак ООД; РУ&СУ'12
Издателство: Русенски университет'12
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 K. Ormandjiev, M. Raikova, N. Stefanov, Динамични процеси в автоматична система за регулиране на температура, UNITECH ТУ-Габрово, 2012
Издателство: UNITECH ТУ-Габрово, 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 К.Орманджиев, М. Райкова, Н. Стефанов", Моделиране на динамичните процеси в топлообменен апарат тип "тръба в тръба";Сливен '12
Издателство: к-га 3, Топлотехника 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Стефанов Н., М. Райкова, Х. Славчев Характеристики на моделна осова турбина. Международна научна конференция UNITECH 2011, Габрово, 2011
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2011, Габрово, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Стефанов Н. С., М. Райкова, Х. Славчев. Методика за опитно изследване на моделна осова турбина. Международна научна конференция UNITECH 2010, Габрово, 2010.
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2010, Габрово, 2010.
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Славчев Хр., Стефанов Н., Райкова М., Моделна пропелерна мини турбина, Международна научна конференция UNITEH, 09, 20-21 ноември 2009, ТУ Габрово, т.ІІ, с.ІІ 505 – ІІ 510
Издателство: UNITEХ, 09, ТУ Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: It is proposed a constructive solution and methodology for determining the basic parameters of the model propeller turbine. Mini turbine is mounted in a special test bench for the determination of power and operation performance of turbine.

Публикация: №21 М. Райкова Визуализиране на течението в пръстеновидни канали при външно обтичане на плоско-овални тръби с накатка. Сп. Механика на машините, г.ХV, книга 1, 2007г.
Издателство: Механика на машините
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: The use of striation allows intensification of the heat exchange in flat-oval pipes. The increase of the heat exchange in flat-oval striated pipes is observed before definite sign a Reynolds numbers.. The visual method used in this research allows quality analysis of the obtained results. For this purpose we use a stand to visualize of the current. In the present paper we state the results of our observations

Публикация: №22 Славчев Хр.; Райкова М; Стефанов Н. Относно създаване на методика за оразмеряване на нерегулируема ниско-напорна пропелерна мини турбина. Международна научна конференция AMTECH 2007. Габрово, 2007.
Издателство: Международна научна конференция AMTECH 2007. Габрово, 2007.
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Славчев Хр., Стефанов Н., Райкова М. Стенд за изпитване на ниско-напорни водни турбини с малка мощност. Международна научна конференция AMTECH 2007. Габрово, 2007.
Издателство: Международна научна конференция AMTECH 2007. Габрово, 2007.
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Райкова М., Н. Стефанов. Резултати от изследване на топлообмена на плоско-овални тръби с накатка. Механика на машините. Серия FH. Приложна механика на флуидите, топло и масо пренос. Година XV.,книга 1, 2007, с. 19-22.
Издателство: Механика на машините. Серия FH. Приложна механика на флуидите, топло и масо пренос, 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №25 Raykova Maria, EXPERIMENTAL STUDY OF A HEAT EXCHANGER OF THE TYPE "TUBE IN TUBE" WITH FLAT-OVAL PIPES, 7th International Conference ;Research and Development in Mechanical Industry; RaDMI 2007, 16 - 20. September 2007, B
Издателство: 7th International Conference ;Research and Development in Mechanical Industry; RaDMI 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: In the paper is presented the construction of new type heat exchangers - "pipe in pipe", with flat-oval pipes and the scheme of a stand for its experimental testing. A comparison is made between the experimentally determined coefficient of heat transition and the one theoretically derived on the basis of the dependencies between the coefficients of heat transfer Keywords: heat transfer, heat exchangers, experimental testing.

Публикация: №26 Raykova Maria , OPTIMIZATION OF THE WORK OF CENTRAL HEATING SYSTEM OF “TOPLOFIKATSIA – GABROVO” LTD, 7th International Conference ;Research and Development in Mechanical Industry; RaDMI 2007, 16 - 20. September 2007, Belgrade, Ser
Издателство: 7th International Conference Research and Development in Mechanical Industry
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: We have conducted an analysis of the central heating system of “Toplofikatsia-Gabrovo” Ltd. We have made an assessment of the changes in the heat loss and the electricity consumption in case of change in the temperature schedule. We have applied a technical solution that led to decreased electricity consumption

Публикация: №27 М. Райкова ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА УЧЕБЕН КОРПУС НА ТУ-ГАБРОВО, Сп. Механика на машините, г.ХV, книга 6, 2007г.
Издателство: Сп. Механика на машините
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина
Абстракт: In article are given results of studies an power effectiveness of educative building. Created building model the help of specializing software ENSI Key Numbers . After analysis of received results, are offered power economize measures

Публикация: №28 М. Райкова РАЗРАБОТВАНЕ НА КОМПАКТНИ ТОПЛООБМЕННИ АПАРАТИ С ПЛОСКО-ОВАЛНИ ТРЪБИ, Сп. Механика на машините, г.ХV, книга 6, 2007г.
Издателство: Сп. Механика на машините
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: In the department of “Energy Technology” of TU-Gabrovo we develop and study heat exchanges apparatuses with flat-oval pipes. Striation is used to achieve intensification of the heat exchange. In this paper we give the results of the study of the heat exchange and the hydraulic resistance of flat-oval pipes necessary for the design of compact heat exchange apparatuses with flat-oval pipes

Публикация: №29 М. Райкова ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНТЕНЗИФИЦИРАНЕТО НА ТОПЛООБМЕНА ПРИ ПЛОСКО-ОВАЛНИ ТРЪБИ ЧРЕЗ НАДЛЪЖНА НАКАТКА, Сп. Механика на машините, г.ХV, книга 6, 2007г.
Издателство: Сп. Механика на машините
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: We use longitudinal striation on the flat wall of the pipe for intensification of the heat exchange of flat-oval pipes. The intensification of the heat exchange is accompanied with an increase of the hydraulic resistance. In this paper we assess the efficiency of the substitution of oval pipes with flat-oval pipes with longitudinal striation in the design of heat exchange apparatus

Публикация: №30 М.Райкова, И.Илиев Влияние на геометричните размери на напречното сечение на плоско-овален канал върху хидравличният коефициент на линейно съпротивление. Механика на машините, г.ХІV, 2006
Издателство: Механика на машините
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №31 М.Райкова Ефективност на интензифициране на топлообмена при плоско-овални тръби I. Сп. Механика на машините, г.ХІV, 20
Издателство: Механика на машините
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 1582,0,Водни турбини - р. о.


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА НИКИФОРОВА ОТЧИСЛЕН БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА Интензификация на топлообмена в проточни плоски слънчеви колектори
ИВАЙЛО ПЕТРОВ ЦВЯТКОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Методи и средства за изследване, анализ и повишаване на енергийната ефективност на сгради