Съдържание:
Публикации (8)
Учебни материали (2)


Публикации
Публикация: №1 Александров С., Кр. Друмев, Д. Ангелов. Изследване на херметизацията на защитни тъкани и бодов шев, XIX Научна конференция с международно участие ЕМФ 2014. ISSN 1314-5371
Издателство: конф. ЕМФ 2014, ТУ-София
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №2 Ангелов Д., Кр. Друмев, С. Александров. Изследване на паропропускливостта на различни класове шев. Унитех '14, Габрово, 2014, том III, с. 233-238. ISSN 1313-230X
Издателство: конф. Унитех '14, Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №3 Александров С., Б. Стоянов, „Изследване скоростта на влагоразпространение в хавлиени тъкани в зависимост от времето на обработка с различни омекотители”, Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, Година VIII, Книга 1, 2013, стр. 46-49, ISSN 1312-8612
Издателство: Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, Година VIII, Книга 1,
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №4 Стоянов Б., С. Александров, „Изследване физичните характеристики и определяне корелационната зависимост между разтегливост и абсолютната здравина на щрайхгарна прежда 120 tex 80/20 ВВ/ПА”, Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, Година VIII, Книга 1, 2013, стр. 50-53, ISSN 1312-8612
Издателство: Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, Година VIII, Книга 1
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №5 Александров С., Друмев К., Георгиева Н., Интелигентни тъкани за водо – и топлозащитни облекла. Получаване и подбор, Сборник доклади „СТОКОВЕДНАТА НАУКА – ТРАДИЦИИ И АКТУАЛНОСТ”, ИУ – Варна. стр. 302-307. ISBN 978-954-8760-51-5
Издателство: ИУ – Варна
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №6 The influence of the scoring method
Издателство: спис "Текстил и облекло"
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Извършено е изследване на изваряването- с натриева основа и пектиназа върху сорбционните свойства на памучните тъкани

Публикация: №7 The investigation compares the physical characteristics
Издателство: ТУ Варна, конференция "Механика на машините" година ХХ,
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №8 The change in terry fabrics
Издателство: Конф. ТУ София, ХVІ -ЕМФ
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: Изследвана е промяната в мекотата на памучни хавлиени тъкани


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0253,1,Машини и процеси за нетъкани текстилни материали - р. о.
Дисциплина 2: 0430,0,Проектиране на текстилни предприятия - р. о.