Съдържание:
Проекти (3)
Публикации (22)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Съвременни образователни технологии
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №2 Комбинаторни конфигурации и кодове
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3 години
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 6

Име на проект: №3 Оптимални линейни и разделящи кодове
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3 години
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 4 преподаватели


Публикации
Публикация: №1 R. Daskalov, M. Manev, “A new (37,3)-arc in PG(2,23)”, Electronic Notes in Discrete Mathematics, 57 (2017), 97-102 ISSN: 1571-0653 (SJR–0.32)
Издателство: Electronic Notes in Discrete Mathematics, Journal - Elsevier
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №2 Капралов С., В. Бакоев, В. Дянкова, Мл. Манев, М. Янков, Използване на отворени образователни ресурси в обучението по алгоритми и структури от данни, IX Ннационална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", Пловдив, 26-27 май 2016 г., 179-184, ISSN 1314-0752
Издателство: IX Ннационална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", Пловдив, 26-27 май 2016 г.
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Пълен текст:

Публикация: №3 Kapralov S., M. Manev, A New Brand of Math Competition for University Students, Proc. 12th International Conference of Informatics and Information Technologies – CIIT-2015, Bitola, Macedonia, April 24-26, 2015
Издателство: Proc. 12th International Conference of Informatics and Information Technologies – CIIT-2015, Bitola, Macedonia, April 24-26, 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №4 Капралов С., М. Манев, М. Балев, Използване на системи за компютърна алгебра в обучението по математика в Технически университет – Габрово, Сборник доклади от III Международна научна конференция „ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИИ. ОБРАЗОВАНИЕ. СИГУРНОСТ“, Велико Търново, България, 28-29 май, 2015, том 5, 69-73
Издателство: Сборник доклади от III Международна научна конференция „ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИИ. ОБРАЗОВАНИЕ. СИГУРНОСТ“, Велико Търново, България, 28-29 май, 2015, том 5, 69-73
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 М. Манев, Нови граници за разделящи кодове, Сборник доклади от Международна конференция УНИТЕХ’14, Габрово, България, 21-22 ноември, 2014, II-421-424
Издателство: Сборник доклади от Международна конференция УНИТЕХ’14, Габрово, България, 21-22 ноември, 2014, II-42
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 М. Манев, Приложение на скаларно и кръстосано произведение на вектори в изчислителната геометрия в равнината, Международна конференция УНИТЕХ’14, Габрово, България, 21-22 ноември, 2014, II-425-430.
Издателство: Международна конференция УНИТЕХ’14, Габрово, България, 21-22 ноември, 2014, II-425-430.
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Bouyuklieva S., S. Kapralov, M. Manev, Ts. Rashkova, The CompMath competition, 8th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM, December 18-19, 2013, Sofia, Bulgaria (BGSIAM'13), ISSN 1314-7161
Издателство: 8th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM, December 18-19, 2013, Sofia, Bulgaria (BGSIAM'13)
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №8 М. Манев, Приложение на Maple при решаване на параметрични задачи, Сборник доклади от ПК на СМБ, Боровец, България, 2-6 април, 2013, 412-417.
Издателство: Сборник доклади от ПК на СМБ, Боровец, България, 2-6 април, 2013, 412-417.
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №9 Р. Даскалов, М. Манев, Приложение на производните в задачи от икономиката и управлението, Сборник доклади от Международна конференция УНИТЕХ’13, Габрово, България, 22-23 ноември, 2013, II-379-383.
Издателство: Сборник доклади от Международна конференция УНИТЕХ’13, Габрово, България, 22-23 ноември, 2013, II-37
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 R. Daskalov, M. Manev, “Derivatives and it’s applications in mamagement and economics“, In Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’13, Gabrovo, Bulgaria, Nov. 22–23, (2013), II-379 -383.
Издателство: Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’13, Gabrovo, Bulgaria, Nov. 22–23, (2013)
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 M. Manev, Classification of the (12,19,1,2) and (12,20,1,2) superimposed codes, Proc. Thirteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Pomorie, Bulgaria, June 15-21, 2012, 252-256.
Издателство: Proc. Thirteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Pomorie, Bulga
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 R. Daskalov, M. Manev, "Definite integral with applications in management and economics", In Proceedings of International Scientific Conference UNITECH'12, Gabrovo, Bulgaria, Nov. 16-17, (2012), III-416-419.
Издателство: Proc. Inter. Conference, UNITECH'2012, TU-Gabrovo
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 М. Манев, Динамично оптимиране по профил, Сборник доклади от международна конференция УНИТЕХ’11, Габрово, България, 18-19 ноември, 2011, III-370-374.
Издателство: Сборник доклади от международна конференция УНИТЕХ’11, Габрово, България, 18-19 ноември, 2011, III-3
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 М. Манев, Оптимални разделящи кодове, Сборник доклади от международна конференция УНИТЕХ’10, Габрово, България, 19-20 ноември, 2010, ІІІ-426-430.
Издателство: Сборник доклади от международна конференция УНИТЕХ’10, Габрово, България, 19-20 ноември, 2010, ІІІ-4
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Kapralov S., M. Manev, New bounds for the length of the optimal (N,11,2,3) superimposed codes, Proc. Sixth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Varna, Bulgaria, 2009, 102-105.
Издателство: Sixth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Varna, Bulgaria
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 M. Manev, On some optimal (N,T,1,2) and (N,T,1,3) superimposed codes, Serdica J. Computing, 3, 2009, 15-22.
Издателство: Serdica J. Computing, 3, 2009, 15-22.
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №17 M. Manev, The uniqueness of the optimal (28,8,2,3) and (30,10,2,3) superimposed codes, Proc. Sixth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Varna, Bulgaria, June 16-22, 2009,151-156.
Издателство: Proc. Sixth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Varna, Bulgaria, June 16-22,
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Kapralov S, M. Manev, The nonexistence of the (23,13,2,2) superimposed codes, Proc. Eleventh International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Pamporovo, Bulgaria, 2008, 140-143.
Издателство: Eleventh International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Pamporovo, Bulgaria, 2
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 M. Manev, Optimality of the trivial (28,8,2,3) superimposed code, Proc. Eleventh International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Pamporovo, Bulgaria, June 16-22, 2008, 199-202.
Издателство: Proc. Eleventh International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Pamporovo, Bulg
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 M. Manev, On some optimal (N,T,1,2) superimposed codes, Proc. Fifth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, White Lagoon, Bulgaria, June 16-22, 2007,178-182.
Издателство: Proc. Fifth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, White Lagoon, Bulgaria, June
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Kapralov S., M. Manev, The uniqueness of the optimal (20,10,2,2) superimposed codes, Mathematics and education in mathematics, 2006, 265–269, ISSN 1313-3330
Издателство: XXXV пролетна конференция на Съюза на математиците в България
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: The uniqueness of the optimal (20,10,2,2) superimposed codes is proved.

Публикация: №22 Kapralov С., H. Kim, M. Manev and D. Oh, The nonexistence of (51,8,3,3) superimposed codes, Proc. Tenth Intern. Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Zvenigorod, Russia, 2006, 135–138
Издателство: Tenth Intern. Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Zvenigorod, Russia, 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: The nonexistence of (51,8,3,3) superimposed codes is proved