ВХОД
МАТЕРИАЛИ (3)
РЕЗУЛТАТИ (0)
ДРУГИ

ДИСЦИПЛИНА
"ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА (З. О., М"
(задочно обучение, ОКС "магистър")

При преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Лекция
Описание: Лекции по дисциплината
Материал: 52611d38bd838_Lekcii_ISBT.rar // от 18/10/2013

Вид материал: Конспект
Описание: Конспект по дисциплината
Материал: 52611d986cf12_ISBT-konspekt.pdf // от 18/10/2013

Вид материал: Примерен тест
Описание: Примерен (краен) семестриален тест
Материал: 52611dc9e37ab_ISBT-primeren_test.pdf // от 18/10/2013