ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 - 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
   

Who's Online

В момента има 10 посетителя в сайта

Последни новини

Галерии

Обявление ПДФ Печат Е-мейл
Във връзка с изпълнение на ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08 "УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА
ПРОЦЕСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ В ТУ-ГАБРОВО ПОСРЕДСТВОМ ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ",
 дейност 5 (Повишаване на качеството на научноизследователския процес посредством развитие на информационни системи)
се търси експерт с Висше образование за заемане на длъжността  „Експерт програмист 3“ с над 2 годишен професионален опит
 в разработване на информационни системи в образованието и с умения за:
-          Програмиране във уеб среда, уеб дизайн;
-          Работа с програмни езици – PHP, HTML, JavaScript, CSS;
-          Проектиране, администриране и обезпечаване работата на бази от данни – MySQL, MSSQL.;
-          Инсталиране и конфигуриране на Уеб сървъри.Кандидатите трябва да са служители на ТУ-Габрово.
Заявления за кандидатстване се подават в сграда Ректорат, стая 3412, до 31.01.2014 г.
Написано от Administrator   
Петък, 24 Януари 2014 00:00
Последно променен на Петък, 24 Януари 2014 12:55
 
Настоящата система е изготвена с финасовата помощ на Европейския социален фонд. ТУ-Габрово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме за официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.