ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 - 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
   

Who's Online

В момента има 5 посетителя в сайта

Последни новини

Галерии

Работна среща за представяне на междинни резултати по дейности 3, 4 и 5. ПДФ Печат Е-мейл
На 24.10.2013г. от 16:00ч. в заседателната зала на сграда Ректорат ще се проведе работна среща със следния дневен ред:
  • Представяне на резултати по Дейност 3 от проекта "Изграждане и апробиране на модел за определяне на себестойността на дей­ностите, извършвани във висшето училище";
  • Представяне на междинни резултати по Дейност 4 "Създаване на система за анкетиране за търсенето на научния продукт на ТУ Габрово и оценка за него от всички заинтересовани страни";
  • Представяне на междинни резултати по Дейност 5 "Повишаване на качеството на научноизследователския процес посредством развитие на информационни системи";
  • Текущи
Написано от Пом. администратор   
Четвъртък, 24 Октомври 2013 16:00
Последно променен на Вторник, 22 Октомври 2013 10:34
 
Настоящата система е изготвена с финасовата помощ на Европейския социален фонд. ТУ-Габрово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме за официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.