ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 - 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
   

Who's Online

В момента има 17 посетителя в сайта

Последни новини

Галерии

График на дейностите Печат Е-мейл

Дейност/

Месец

Д1

Д1

Д2

Д3

Д4

Д5

Д6

Д6

Д7

Д7

Д8

Д8

Д9

М1

1.1

 

2.1

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М2

1.1

 

2.1

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М3

1.2

 

2.2

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М4

1.2

 

2.2

3.1

 

5.1

 

 

 

 

 

 

 

М5

 

1.3

2.2

3.2

 

5.1

 

 

 

 

 

 

 

М6

 

1.3

2.2

3.3

4.1

5.1

 

 

 

 

 

 

 

М7

 

1.3

2.2

3.3

4.1

5.1

 

 

 

 

 

 

 

М8

 

1.3

2.3

3.3

4.2

5.1

 

 

 

 

 

 

 

М9

 

1.3

2.3

3.3

4.3

5.1

 

 

 

 

 

 

 

М10

 

1.3

 

3.3

4.3

5.1

 

 

 

 

 

 

 

М11

 

1.3

 

3.3

4.3

5.2

 

 

 

 

 

 

 

М12

 

1.4

 

3.4

4.3

5.2

 

 

 

 

 

 

 

М13

 

1.5

 

3.5

4.4

5.3

 

 

 

 

 

 

 

М14

 

1.6

 

3.5

4.5

5.3

 

 

 

 

 

 

 

М15

 

1.6

 

3.5

4.5

5.3

 

 

 

 

 

 

 

М16

 

 

 

3.5

4.5

5.3

 

 

 

 

 

 

 

М17

 

 

 

3.5

 

5.4, 5.5

 

 

 

 

 

 

 

М18

 

 

 

3.5

 

5.5

 

 

 

 

 

 

 

М19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнител

 

 К без 1.3

К

К

К

К

К

И

 

И

 

О

К


Забележка: Първи месец е в периода 28.01.2013 г. до 27.02.2013 г. 
Деветнадесети месец е в периода 28.07.2013 г. до 27.08.2013 г.

Написано от Алдениз Рашидов   
Четвъртък, 10 Януари 2013 23:56
Последно променен на Петък, 11 Януари 2013 00:07
 
Настоящата система е изготвена с финасовата помощ на Европейския социален фонд. ТУ-Габрово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме за официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.