ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 - 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
   

Who's Online

В момента има 6 посетителя в сайта

Последни новини

Галерии

Колектив ПДФ Печат Е-мейл

Екип организация и управление

1. доц. д-р инж. Петър Петров

Ръководител на проекта

2. доц. д-р инж. Алдениз Рашидов

Координатор информационни технологии

3. София Дунева

Счетоводител

 

 

Екип дейности - Експерти

1. доц. д-р инж. Илия Железаров

Експерт управленски системи

2. проф. д-р инж. Светослав Симеонов

Експерт управление на учебната и научната дейност 1

3. доц. д-р инж. Христофор Коев

Експерт управление на учебната и научната дейност 2

4. проф. д.т.н. инж. Йордан Максимов

Експерт публикации и научна дейност

5. ас. Фатме Рашидова

Експерт информационни системи 1

6. инж. Дилян Димитров

Експерт информационни системи 2

7. инж. Илиян Господинов

Експерт информационни системи 3

8. Пенка Станкова

Старши експерт програмист, Експерт обучение 1

9. инж. Мирослав Лазаров

Експерт програмист 1, експерт обучение 2

10. инж. Павлина Иванова

Експерт програмист 2

11. инж. Десислава Стойчева

Експерт програмист 3

12. инж. Марин Запрянов

Младши експерт програмист

13. доц. д-р инж. Станимир Йорданов

Експерт управление на качеството на софтуерната разработка

 

 

Написано от Administrator   
Вторник, 08 Януари 2013 17:22
Последно променен на Четвъртък, 10 Януари 2013 22:31
 
Настоящата система е изготвена с финасовата помощ на Европейския социален фонд. ТУ-Габрово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме за официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.