ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 - 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
   

Who's Online

В момента има 11 посетителя в сайта

Последни новини

Галерии

доц. д-р. инж. Алдениз Рашидов
Координатор информационни технологии

Адрес:
ул. Хаджи Димитър 4
Габрово
България
5300
България

Телефон: 066 827 276
http://umis.tugab.bg/rashidov

 


Настоящата система е изготвена с финасовата помощ на Европейския социален фонд. ТУ-Габрово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме за официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.