ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 - 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
   

Who's Online

В момента има 20 посетителя в сайта

Последни новини

Галерии

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
Проект ПДФ Печат Е-мейл
Номер на проекта BG051PO001-3.1.08-0043
Наименование: Усъвършенстване на процесите на управление в ТУ Габрово посредством прилагане на информационни технологии
Схема BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища"
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Бенефициент Технически университет - Габрово
Цел на проекта Усъвършенстване на системата за управление на ТУ Габрово за повишаване на качеството на учебната, научната и административната дейност посредством използване на информационни технологии
 
Настоящата система е изготвена с финасовата помощ на Европейския социален фонд. ТУ-Габрово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме за официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.