УКАЗАНИЯ ЗА ON-LINE ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ
Как да се регистрирам on-line?
 1. Прочетете указанията - внимателно и до края!
 2. Маркирайте (в края на текста) съгласието си с условията за електронна регистрация и плащане.
 3. Използвайте бутон "Регистрация", за да се регистрирате за попълване на кандидатстудентски формуляри.
  • Регистрацията за online прием на кандидатстудентски формуляри се извършва посредством форма, в която трябва да въведете Вашето име (на кирилица), ЕГН и валиден e-mail адрес. На този адрес ще получите парола за достъп за попълване на формулярите.

Попълване на формуляри с личните данни, желания за конкурсни изпити и специалности

 1. Посетете сайта на ТУ-Габрово и прочетете всички публикувани документи (тук).Обърнете внимание на специалностите, балообразуването и сроковете за явяване на кандидатстудентски изпити, публикуване на резултатите и класирания.
 2. Попълнете точно личните си данни. За верността им носите отговорност
  • Попълнете данни за ЕГН, име, презиме, фамилия, роден град, местоживеене - град, местоживеене - адрес, местоживеене - страна, гражданство, кореспонденция - телефонен номер (с код), кореспонденция - e-mail. Задължително посочете телефон и e-mail за обратна връзка. E-mail е важен параметър при online регистрирането. На този e-mail може да се получават съобщения, предложения или препоръки!
 3. Задайте конкурсните изпити, на които ще се явявате
  • Попълнете един или няколко (в различни дни) конкурсни изпита, на които желаете да се явите. Всяко желание се отразява върху сумата при кандидатстване. За всяко заявено желание (или за всички заедно) ще може да отпечатате вносна бележка (необходима при заплащане по банков път) с попълнени три имена, ЕГН, код идентифициращ изпитa(ите) и сумата, която трябва да внесете по електронен или банков път. Сумата (изчислена според публикуваните по специалности такси в ДВ) при участие на първи изпит е 50лв. Всеки следващ се заплаща по 30лв. (напр. един - 50лв, два - 80лв., три - 110лв. и т.н.) Моля, спазвайте точно сумите! В случай, че е внесена недостатъчна сума, то се зачита заявка за изпитите, за които сумата е достатъчна (напр. при внесена сума от 50лв. за два изпита, то се зачита първия заявен).
  • Всяко пропуснато желание, може да се избере допълнително от профила Ви и заплати самостоятелно, но само в срок до 3 дена преди провеждане на изпита.
  • Всяко валидирано заплащане за явяване на изпит се отразява във Вашия профил от служител на Университета. Моля, следете за това отразяване! Непосредствено след първото валидиране и отразено заплащане ще Ви се генерира входящ номер. Входящият номер се явява уникален номер при кандидатстване. Входящият номер Ви дава възможност да следите на адрес http://umis.tugab.bg/ksp за деня, сградата, залата и часа на провеждане на конкурсните изпити, резултати от изпитите, балообразуването, резултатите от класиране.
  • Може да се явите на изпит само ако сте заплатили съответната дължима сума в срок до 3 дена преди провеждане на изпита и това е отразено във Вашия профил. В случай, че до 4 дни преди провеждане на изпита не е отразено заплащането в профила Ви, то трябва да изпратите (по e-mail, факс или др.) копие на документ за извършено плащане (оригиналът на платежното нареждане задължително се носи в деня на изпита).
  • В случай, че заплащането е отразено в профила Ви, то може да ползвате адрес http://umis.tugab.bg/ksp за да следите за деня, сградата, залата и часа на провеждане на конкурсния изпит. Последните се публикуват и на табло в сграда Ректорат на университета до 2 дена преди деня на провеждане на изпита. В деня на изпита трябва задължително да носите със себе си лична карта!
 4. Регистрирайте диплома за завършено средно образование
  • Не е задължително да регистрирате дипломата за завършено средно образование, за да се явявате на конкурсни изпити.
  • В случай, че дипломата е публикувана в сайта на Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) (http://www2.mon.bg/adminrd/mon/) подгответе серийния номер на дипломата за отразяване в профила.
  • В случай, че дипломата Ви е издадена преди 2007 г. или не е публикувана в сайта на МОМН, то подгответе сканирано копие на дипломата което да: прикачите в профила; изпратите по e-mail; доставите лично в ТУ-Габрово; предоставите препоръчано по куриер в ТУ-Габрово. Копието трябва да е прикачено или получено в срок до 7 дена преди класиране. В противен случай губите участие в класиране!
   • При доставка използвайте следния адрес:
    Технически университет - Габрово,
    за Учебен отдел - КСП,
    гр. Габрово, п.к. 5300,
    ул. Хаджи Димитър 4.
   • При доставка по куриер може да използвате услугите на Спиди, Еконт Експрес или друга фирма за доставка.
  • Попълнете данни за завършеното средно училище - име на училище, населено място, година на завършване, изучаван чужд език.
  • Попълнете оценки от задължителното обучението по български език и литература (БЕЛ), математика и физика.
  • Попълнете по желание (но задължително, в случай че кандидатствате без конкурсен изпит) оценките получени при полагане на Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) след 2008 г (вкл.). Желателно е да се отрази всеки ДЗИ положен от Вас (математика, физика, БЕЛ, география, история).
  • След преглед и проверка на дипломата, от служител на ТУ-Габрово, в профила Ви ще се отрази, че дипломата Ви е регистрирана и можете да участвате в класиране. В профила ще получите съобщение от служител във връзка с регистрацията.
  • След регистриране на дипломата за завършено средно образование, данните за оценки през време на обучение и оценки получени от положени ДЗИ се заключват.
  • Регистрирането на дипломата е условие за участие в класиране и то трябва да е отразено в профила Ви най-късно до 4 дена преди класиране. В противен случай няма да бъдете допуснат за участие в класиране!
  • В деня на записване като студент, данните от документите се проверяват и сравняват с предварително подадените при регистрация. В случай на несъвпадение мястото се освобождава за попълване при следващо класиране или се уведомява поредния кандидат по бал от списъка на резервите за специалността.
 5. Попълнете данни за участие в класиране
  • Данни за участие в класиране могат да се попълват в срок до 5 дена преди извършване на класирането.
  • Може да участвате в класиране само ако имате регистрирани лични данни и диплома за завършено средно училище и това е отразено във Вашия профил.
  • Попълват се последователно всички предпочитани специалности по реда на тяхното желание. Възможно е да променяте желанията и техния ред в срок до 5 дена преди извършване на първо класиране, след което желанията се заключват.

Как да заплатя участие в конкурсен изпит или класиране само с ДЗИ?

 1. По банков път - по сметка на ТУ-Габрово
  • Разпечатайте вносната бележка в PDF формат (отделна за всеки изпит или обща за всички изпити) от профила си и внесете сумата. Не е задължително да ползвате същата вносна бележка в банката. Важно е на платежното нареждане, освен банковата сметка и името на университета, да запишите задължително вашите имена, ЕГН, ТОЧНАТА СУМА, която дължите и ид. КОД на заявените изпити (ид. КОД се получава, като запишите слято и последователно кодовете на изпитите, на които ще заявявате). Възможно е да изтеглите празна бланка на вносна бележка, след което да я попълните собственоръчно и разпечатите!
   • В случай, че не разполагате с програма за прочитане на PDF формат или вносната бележка не се зарежда на Вашия браузър, може да инсталирате Adobe Reader!
  • Сметка на ТУ Габрово:
   БАНКА "ДСК" - ЕАД Габрово
   IBAN на получателя: BG83STSA93003110006000
   Таксите за кандидатстване са следните:
   Първи изпит - 50 лв.
   Всеки следващ изпит + 30 лв.
   Участие в класиране само с ДЗИ (без конкурсни изпити) - 50 лв.
  • В случай, че желаете да попълните собственоръчно вносна бележка, то изтеглете формуляра, попълнете го и разпечатайте с помощта на Adobe Reader!
 2. По електронен път чрез системата e-pay.bg.
  • Извършва се с помощта на микросметка - безплатно Интернет базирано платежно средство, с което могат да се плащат и да се получават суми в https://www.epay.bg/
  • Регистрирането на микросметка е напълно безплатно и може да се извърши на адрес https://www.epay.bg/?page=front&p=front_ad_0_first. Регистрацията Ви е необходима, за да можете през Интернет да извършите плащането за изпитите. За да се извърши успешно заплащане, е необходимо да имате заредена микросметка. Всеки регистриран потребител на ePay.bg може да превежда суми по своята микросметка по удобен за него начин - от друга микросметка, с дебитна или кредитна карта, от банкомат, по телефон, SMS или в брой от гише на Easypay.
  • Микросметка на ТУ Габрово:
   Клиентски (търговски) номер (КИН): 0823050937
   Таксите за кандидатстване са същите,като тези посочени в банковата сметка на ТУ Габрово!
   • Данни, необходими при заплащане през epay.bg:
    Сума на превода: виж посочените суми при сметка на ТУ Габрово (може да е 50, 80, 110, 140)
    Основание: [КСК], [Вашия ЕГН - например 7701012201)], [ид.КОД - напр. LM, виж по-горе в банкова сметка за образуването на този код]
    Клиентски номер: 0823050937
    E-mail на получателя:
    Информация, която получателят ще види за Вас: [изберете E-mail или Име]
   • Пример:
    Сума на превода: 50.00
    Основание: КСК, 7701012201, A0
    Клиентски номер: 0823050937
    E-mail на получателя:
    Информация, която получателят ще види за Вас: Име

В случай, че имате въпроси!

 • Изпратете съобщение на адрес , в което ясно и точно формулирайте въпроса си и запишете данни за обратна връзка (ЕГН, вх. номер, телефон или др.)!