Информатика (р.о.)
(И)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р ЛИЛЯНА НАЧЕВА-СКОПАЛИК


Информатика, специалност ИМ, курс 2, редовно обучение