Информационни системи в управлението (р.о.)
(ИСУ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: ас.д-р ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА-ЛАЗАРОВА


Информационни системи в управлението (р.о.)