Информационни системи и технологии в управлението (з.о.)
(ИСТУ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р ЛИЛЯНА НАЧЕВА-СКОПАЛИК


Информационни системи и технологии в управлението (з.о.)