Информационни технологии (р.о.)
(ИТ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: ас.д-р ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА-ЛАЗАРОВА


Информационни технологии (р.о.)