Управленски информационни системи (з.о.)
(УИС)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р ЛИЛЯНА НАЧЕВА-СКОПАЛИК


Управленски информационни системи (з.о.)