Информатика - I (з.о.)
(И-I)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р ЛИЛЯНА НАЧЕВА-СКОПАЛИК


Информатика - I (з.о.)